0398972001
<img src=http://hoachathaiphong.com.vn/images/cong-ty-hoa-chat-hai-phong.png>

Tin tức

Các mặt hàng chủ lực 11 tháng đầu năm 2014 của công ty CEMACO

2014-12-26 07:51:27 | Lượt xem: 1383 | Tin tức

11 tháng qua, tuy nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn, công ty CEMACO vẫn hoàn thành kế hoạch đặt ra, tổng giá trị bán tăng vượt trội so với cùng kì năm 2013. Trong đó, các mặt hàng chủ lực của công ty có thể kể đến như:

- Sô đa: 3297,17 tấn

- Chất dẻo: 1226,14 tấn

- Phoocmalin: 2712,1 tấn

- Bông xơ: 423 tấn

- Nhựa thông xuất khẩu: 75,6 tấn

- Đá xẻ xuất khẩu: 13399,5 m2

- Cáp điện: 37880 triệu đồng

- Máy móc thiết bị: 117489,7 triệu đồng

Dự kiến kết thúc năm 2014, tất cả các kế hoạch đặt ra năm 2013 cho năm 2014 của công ty sẽ được hoàn thành.


SUPPORT ONLINEhien thi

0398972001

hien thi
Ms. Ngân

Ms. Ngân

- Giám đốc chi nhánh -

039.897.2001