0398972001
<img src=http://hoachathaiphong.com.vn/images/cong-ty-hoa-chat-hai-phong.png>

Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

2019-08-06 08:45:53 | Lượt xem: 1341 | Tin tức

Ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc chi nhánh chấm dứt hợp đồng với công ty kể từ 19/7/2019.

Bà Lê Thị Ngân đảm nhiệm vai trò Quyền Giám đốc Chi nhánh từ ngày 01/07/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý Khách hàng

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Cemaco Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng xin cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua,

Công ty TNHH Cemaco Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi nhân sự:

Ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc chi nhánh: nghỉ việc kể từ ngày 19/07/2019

Người tiếp nhận: Bà Lê Thị Ngân - 0398.972.001

Mọi giao dịch của Quý khách hàng với Ông Vũ Việt Hưng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Cemaco Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng kể từ ngày thông báo nêu trên chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác tích cực của Quý khách hàng đối với Công ty TNHH Cemaco Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng trong suốt thời gian qua.

Trân trọng ./.

                                                                                                                                                               Giám đốc

                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                               Lê Thị Ngân


SUPPORT ONLINEhien thi

0398972001

hien thi
Ms. Ngân

Ms. Ngân

- Giám đốc chi nhánh -

039.897.2001