0398972001
<img src=http://hoachathaiphong.com.vn/images/cong-ty-hoa-chat-hai-phong.png>

Liên hệ

Địa chỉ: 92,94 Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: (84) 0225.3745123/3745189

Fax: (84) 0225.3836609


SUPPORT ONLINEhien thi

0398972001

hien thi
Ms. Ngân

Ms. Ngân

- Giám đốc chi nhánh -

039.897.2001