0398972001
<img src=http://hoachathaiphong.com.vn/images/cong-ty-hoa-chat-hai-phong.png>

Hóa chất vô cơ

Giới thiệu về Hóa chất vô cơ công nghiệp Hải Phòng. Mời quý khách xem thêm các sản phẩm khác tại trang chủ Hoachathaiphong.

Hóa chất vô cơ công nghiệp không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat. Chúng thường được xem là kết quả của sự tổng hợp từ các quá trình địa chất, trong khi hóa chất hữu cơ thường liên quan đến các quá trình sinh học. Các nhà hóa học hữu cơ truyền thống thường xem bất kỳ phân tử nào có chứa cacbon là một hợp chất hữu cơ, và như vậy, hóa học vô cơ được mặc định là nghiên cứu về các phân tử không có cacbon.

Nhiều hóa chất có chứa cacbon vẫn được xem là vô cơ, ví dụ như cacbon monoxit, cacbon dioxit, cacbonat, xianua, xyanat, cacbua và thyoxyanat. Tuy nhiên, những người làm việc liên quan đến chúng không quan tâm đến sự chính xác nghiêm ngặt của các định nghĩa.

Hóa chất vô cơ công nghiệp tại Hải Phòng là một ngành hóa học nghiên cứu các thuộc tính của các nguyên tố và hợp chất của chúng cũng như các phản ứng hóa học của chúng ngoại trừ phần lớn các hợp chất của cacbon.

SUPPORT ONLINEhien thi

0398972001

hien thi
Ms. Ngân

Ms. Ngân

- Giám đốc chi nhánh -

039.897.2001